dinsdag 19 december 2017

WIJZIGING KAARTREGLEMENT 6.


Aan al onze bezoekers wensen wij een vreugdevol Kerstfeest een goed jaaruiteinde en een GOEDE GEZONDHEID TOE VOOR HET NIEUWE JAAR 

AANPASSING KAARTREGLEMENT

DE WIJZIGING WERD AANVAARD DOOR DE AANWEZIGE SPELERS OP 8/1/2018Binnen ons kaartreglement is er een wijziging van kracht en zal in werking treden vanaf wedstrijd 8 op 8/01/2018
 We doen dit noodgedwongen doen om toekomstige discussies uit te sluiten.

Hierna vind U een verantwoording voorbeeld voor deze wijziging.

Het betreft artikel 6. DELEN -SCHUDDEN EN HEFFEN VAN DE KAARTEN


Als er een spel werd gespeeld zal de speler die vooraf de voorhand had de kaarten samen rapen of samen nemen. Een andere speler heeft nog 2 of MEER kaarten van het vorige spel in zijn handen.
En geeft die als laatste aan de speler die gaat delen en deze legt die bovenop de samengeraapte kaarten). 
De deler  niet gaat SCHUDDEN en de persoon die mag heffen KLOPT ENKEL OP HET PAKJE ZONDER TE HEFFEN. Dan weet zijn medespeler WELKE 4 KAARTEN HIJ GAAT KRIJGEN.


Daarom deze wijziging 

ALS ER NIET GESCHUD(Geschuffelt) WORDT NA HET SAMENVOEGEN VAN DE KAARTEN MOET ER GEHOFFEN WORDEN


De wijziging is terug te vinden in regel 6. van ons reglement.

maandag 13 november 2017


ONS JAARLIJKS LEDEN FEEST 2017Ons ledenfeest was weer gezellig, de deelnemers zullen het zeker beamen we waren met 52 personen aanwezig omdat er 5 personen plotseling niet konden aanwezig zijn. De feestmaaltijd werd omstreeks 18u aangevat en omstreeks 21u waren wij allemaal verzadigd ,dessert inbegrepen. Nadien werd onze tombolatrekking aangevat. Iedereen had bijna een prijs in de wacht gesleept. Wie geen prijs had gewonnen ontving een veiligheid hesje zodanig dat er toch niemand met lege handen huiswaarts diende te keren.
Omstreeks  23u30 keerden de laatste deelnemers voldaan van een gezellige avond huiswaarts.

Een paar sfeerbeelden van ons geslaagde feest

Iedereen zag dat het goed was 

De Sint kwam ook nog effen op bezoek

Iedereen bezig met het lekkere eten

maandag 25 april 2016

ONZE OKRA VERENIGING

 OKRA SENIORENWERK EVERSEL

Wij zijn een seniorenvereniging gegroeid uit de vroegere ACV- VAKBOND  der  mijnen.  Omdat mijnwerkers na 25 actieve dienstjaren  pensioen gerechtigd  waren, kregen wij in onze vereniging  ook jongere leden  min- 65-jarigen die aansloten als gepensioneerden.
Toen de mijnen in de jaren 1990 allen gesloten werden bleven wij aangesloten bij de ACV- VAKBOND met centrale(mijn).Wij behielden de naam  ACV-Gepensioneerden EVERSEL.
Bij de sluiting der laatste mijn, werd het nodig een wijziging door te voeren omdat de centrale mijn binnen de vakbond zou opgaan in de centrale van Energie en Chemie.
Vanaf dat ogenblik zouden er geen  -65jarigen nog kunnen toetreden als gepensioneerde in onze vereniging. Uit respect voor onze voorgangers en bezielers van onze bestaande gepensioneerden vereniging hebben wij toen de beslissing genomen om aan te sluiten bij de nationale vereniging der gepensioneerden (Toenmalig 'KBG' Kristelijke Bond van Gepensioneerden Trefpunt 55 + ).
Beide verenigingen werden opgenomen binnen ÉÉN bestuur  en onze vereniging kreeg een nieuwe naam: ACV- KBG GEPENSIONEERDEN VERENIGING EVERSEL.
Inmiddels werd KBG omgevormd tot OKRA (Open Kristelijk Respectvol Actief TREFPUNT 55+ )
Nota: Binnen de nederlandse spellingsgids is Kristelijk fout en dient christelijk te worden geschreven  maar door de ontwerpers van de nieuwe verenigingsnaam werd de 'ch' hier vervangen door een 'K'
      Intussen hebben wij een eigentijdse naam en logo aangenomen voor onze vereniging.CONTACT PERSONEN
Neven Marcel          011 43 19 60
marcel.neven1@telenet.be
Schuyten Gerard     011 43 18 22
gerard.schuyten@telenet.be

Reymen  Alfons                 Bestuurslid
Custers Greta                     Bestuurslid        
Vandebrouck Florentina    Bestuurslid
Schroyen Andre                 Bestuurslid

Dams Andre                       Bestuurslid